ÔNGTRẦN TUẤN ANH                                                                   
 TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 LIÊN HỆ: 
  Email: trantuananh@vimeco.com

 

   ÔNG HỒ CÔNG TÂM
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
        
 LIÊN HỆ: 
  Email: hocongtam@vimeco.com
   ÔNG NGUYỄN HỌC TRÌNH
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC KDVLXD, CÔNG TRÌNH THỦY  LỢI-THỦY ĐIỆN 

  LIÊN HỆ: 
 Email: nguyenhoctrinh@vimeco.com
   ÔNG NGUYỄN SỸ THIÊM  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH PHÒNG QLDA 

  LIÊN HỆ: 
  Email: nguyensythiem@vimeco.com
    ÔNG VƯƠNG XUÂN BỀN 
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH 

  LIÊN HỆ: 
  Email : vuongxuanben@vimeco.com
    ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÚ 
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

  LIÊN HỆ: 
  Email : nguyenductu@vimeco.com
User name:
Password
Tìm kiếm
Liên kết websites
Chứng khoán sàn HNX
TC
GKL
KL
+/-
Loading...
Số lượt truy cập: 6137629
Hôm nay: 2510
... người đang online
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
ĐC: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202