Swiffy Output
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Đăng ngày 01/03/2011
Số lần xem: 6940
  

Kính gửi:    QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
1. Thời gian:  08h30’ ngày Thứ sáu (15/04/2011).
                      Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp : bắt đầu từ 7h30’ cùng ngày.
2.  Địa điểm :   Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tạiLô E9 đường Phạm Hùng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
3. Nội dung đại hội:
-         Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2010; Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.
-        Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010, dự kiến lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần VIMECO.
-         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
-     Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty.
-     Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.
-     Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.
4. Đăng ký tham dự đại hội: 
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo ( chuẩn bị địa điểm tổ chức, in ấn tài liệu, chương trình…) đề nghị, Quý cổ đông vui lòng đến xác nhận dự họp và nhận tài liệu từ ngày 14/03 đến 17/03/2011 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty – địa chỉ Lô E9-Phạm Hùng-Cầu Giấy –Hà Nội.
Mọi kiến nghị của Cổ đông ( nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày19/03/2011, kiến nghị trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày 04/4/2011.
Các giấy tờ cần thiết khi Quý Cổ đông đến đăng kí dự họp và đến họp theo phụ lục số 1 (gửi kèm theo).
       Địa điểm nhận đăng kí, nhận tài liệu Đại hội và làm các thủ tục đăng ký tham dự và ủy quyền tại              Công ty cổ phần VIMECO Văn phòng Công ty:
       Địa chỉ: Tầng 1 – Lô E9 – Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội.
       Điện thoại: 04.37848204              Fax: 04 -37848202
 
 
 
5. Tài liệu gửi kèm
 

TT
Nội dung tài liệu
Ghi chú
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
 
 

    
Quý Cổ đông có thể truy cập tại Website của Công ty theo địa chỉ: www.vimeco.com.vn, mục Thông tin Cổ đông để tham khảo các thông tin cần thiết khác về Đại hội.
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.
 Hân hạnh được đón tiếp ./.
 
     
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
   Mọi giải đáp, xin liên hệ :                                                                                                        Chủ tịch
   Ông: Lê Văn Tăng – Đại diện Ban Tổ Chức                                                                                ( Đã ký)    
Điện thoại  : 04-37848204                                                                                                   TRẦN VIỆT THẮNG
Fax              : 04-37848202
Mobile       :  0912127662

Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (02/11/2017)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CỦA VIMECO BÁN NIÊN NĂM 2017 (26/08/2017)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (27/06/2017)
» TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (22/06/2017)
» THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (24/05/2017)
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (13/12/2016)
» ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (11/05/2017)
» CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI (26/04/2017)
» VIMECO: CÔNG VĂN GỬI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (10/04/2017)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CỦA VIMECO NĂM 2016 (15/03/2017)
» VIMECO: THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 (15/03/2017)
» BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 (08/02/2017)
» BÁO CÁO NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG (15/12/2016)
» VIMECO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016 TỶ LỆ 15% BẰNG TIỀN MẶT (11/12/2016)
» THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (29/11/2016)
» VIMECO: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016 (19/08/2016)
» VIMECO: GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH THAY ĐỔI LẦN 10 (29/07/2016)
» BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM (27/07/2016)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 18/7/2016 THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (19/07/2016)
» VIMECO: THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 (09/06/2016)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 7865508
  Hôm nay: 86
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202