Swiffy Output
Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Anh Hoàng Xuân Trường - Trạm bê tông VIMECO Tây Mỗ (10/12), Anh Lê Văn Gia - Trường mầm non VIMECO (10/12). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
         
           Văn phòng chính phủ đã có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch năm 2006; 5 năm 2006-2010 của Bộ Xây dựng.Theo đó, trong năm tới (2006-2010),ngành xây dựng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; tiếp tục sắp cếp đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng.
           Thủ tướng yêu cầu Bộ xây dựng tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong ngành xây dựng để bổ xung, sửa đổi để nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, đáp ứng nhu cầu thực tiễn cuộc sống, phù hợp với cơ chế thị trường. Các chính sách về quản lý đô thị như: quy hoạch kiến trúc, hạ tầng, công trình ngầm… cần được thể chế hóa, cụ thể rõ ràng, minh bạch đáp ứng yêu cầu xây dựng các đô thị hiện đại, văn minh, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Về quản lý phát triển đô thị và nhà ở, Bộ xây dựng cần tập trung rà soát điều chỉnh Định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 theo hướng phát triển rộng, đồng đều, triển khai và đẩy mạnh việc lập quy hoạch xây dựng các vùn, phấn đâus đến năm 2010 hoàn thành quy hoạch xây dựng đô thị, đặc biệt là quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch xây dựng nông thôn cả nước.
            Thủ tướng yêu cầu Bộ xây dựng cần quyết liệt hơn nữa đến cuối năm 2006 hoàn thành sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo đề án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và chuyển toàn bộ Tổng công ty thuộc bộ sang mô hình Cty mẹ - Cty con, tiến tới hình thành một sốhình thành một số tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực chủ yếu như: công nhiệp xây dựng dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, nâng cao khẳ năng của doanhnghiệp tư vấn xây dựng…
User name:
Password
Tìm kiếm
Liên kết websites
Chứng khoán sàn HNX
TC
GKL
KL
+/-
Loading...
Số lượt truy cập: 10698442
Hôm nay: 746
... người đang online
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202