Swiffy Output
Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Anh Chu Thanh Sơn - Công trường Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước (9/8), Chị Nguyễn Hoài Thu - Trường mầm non VIMECO (9/8). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008
Đăng ngày 12/08/2008
Số lần xem: 12755
  

  I/ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

1/. Khó khăn:

Năm 2008 là một năm đầy khó khăn đối với kinh tế Việt nam nói chung cũng như với các doanh nghiệp ngành xây dựng.

Lạm phát lên đến hai con số: 25 đến 27%.

Đơn giá vật tư, vật liệu tăng trung bình 30 đến 40% với điều kiện phải thanh toán ngay, thậm chí có loại tăng đến 100%.

Lãi vay Ngân hàng đều ở mức trên 20%/năm.

Thị trường chứng khoán ảm đảm, giá trị Cổ phiếu trên thị trường nhiều lúc xuống thấp hơn giá trị tài sản Doanh nghiệp, tính thanh khoản thấp. Doanh nghiệp thiếu vốn khó phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.

Nhiều Dự án  giãn tiến độ, thậm chí phải dừng thi công do Chủ đầu tư khó khăn về nguồn vốn. Thanh toán khối lượng đã hoàn thành, cũng như bù giá vật tư, nhiên liệu của Chủ đầu tư chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh biến động chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

 2/. Các Dự án lớn, trọng điểm Công ty đang thi công:

Các công trình trọng điểm Công ty đang thực hiện: Khu Văn phòng nhà ở hỗn hợp N05 (Trung hòa Nhân chính); Bảo tàng Hà nội, Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ Nình bình; thi công móng cọc cầu Mễ trì và cầu Sông Đáy, hầm chui đường sắt thuộc Dự án đường Láng Hòa lạc, thủy điện Ngòi phát, các công trình thủy điện Khu vực Tây nguyên, hoàn thiện bàn giao Khu chung cư Trung hòa II (Công ty là Chủ đầu tư), … 

3/. Một số chỉ tiêu chính hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2008:

3.1 CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đ/v tính

Kế hoạch năm 2008

TH 6 tháng đầu năm 2008

 Tỷ lệ% hoàn thành so với KH

Ghi   chú

1

2

3

4

5=4/3

6

I-GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯ­ỢNG

Tr.đồng

800.000

619,759

77,47

 

Trong đó

 

 

 

 

 

1-Xây lắp

- nt -

370.000

394.158

106.53

 

2-Công nghiệp và vật liệu xây dựng

- nt -

141.000

107.931

76.55

 

3- Xuất nhập khẩu hàng hoá

- nt -

22.000

10.456

47.53

 

4-Gia công chế tạo kết cấu thép

- nt -

57.000

43.723

76.71

 

5- Kinh doanh nhà & bất động sản

- nt -

205.000

61.103

29.81

 

6-Sản suất và kinh doanh  khác

- nt -

5.000

2.388

47.76

 

II-TỔNG DOANH THU

Tr.đồng

620.000

311.978

50.30

 

Trong đó :

 

 

 

 

 

1- Xây lắp

nt

284.600

200,547

70,47

 

2- Sản xuất công nghiệp và VLXD

nt

121.850

72,257

59,30

 

3- Xuất nhập khẩu hàng hoá

nt

21.000

2,996

14,27

 

4- Gia công chế tạo kết cấu thép

nt

42.460

17,649

41,34

 

5- Kinh doanh bất động sản

nt

146.190

0

0

 

6- Doanh thu khác

nt

3.900

18,529

475,11

 

III- KHẤU HAO

Tr.đồng

47.488

24,255

51,08

 

IV- LỢI NHUẬN TR­ƯỚC THUẾ

Tr.đồng

36.000

20.106

55.85

 

V- TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/TỔNG DT

%

5.81

6.40

 

 

VI – NỘP NGÂN SÁCH

Tr.đồng

15.000

7,618

50,78

 

VII- ĐẦU TƯ XDCB

Tr.đồng

230,000

3,271

1,42

 

VIII- THU NHẬP BQ NG­ƯỜI / THÁNG

1000đ

3,000

3,854

128.47

 

IX-LAO ĐỘNG DO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

ng­ười

1.118

928

83

 

3.2 SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG:

Sản xuất vật liệu xây dựng

KH năm

Cấp cho Vimeco

Cấp bên ngoài

Tổng

% thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(5)/(2)

I. Bê tông 

 

 

 

 

 

1. BT Tây Mỗ

130.000

55.678

71.947

127.625

98.17

2.BT Buôn Kuốp

75.500

 

65.730

65.730

87.06

3.BT Sprêpok

33.000

 

1.890

1.890

5.70

4. BT Nghi Sơn

 

9.580

5.428

15.008

 

5. BT Hà Nam

70.000

3.583

9.467

13.050

18.64

Cộng bê tông

308.500

68.841

154.462

223.303

72.38

II. Đá xây dựng

 

 

 

 

 

1. Trạm Đồng Vỡ

240.000

30.368

104.951

135.319

56.38

2. Trạm Hà Nam

160.000

66.508

30.119

96.628

60.39

Cộng đá

400.000

95.876

135.070

231.947

57.99

Trong đó giá trị sản lượng 6 tháng đầu năm :

     - Cung ứng bê tông thương phẩm :  137,19 tỷ

     - Sản xuất cung ứng đá xây dựng :    26,5 tỷ

Một số Dự án đạt thấp:

* Đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Dự án Cao xanh – Hà khánh (64,8 ha): do vướng công tác giải phóng mặt bằng, nay đã giải quyết xong. Nhưng do điều kiện hạ tầng toàn khu vực chưa được triển khai,  chủ trương của Công ty diều chỉnh giãn tiến độ để tập trung vốn cho những Dự án có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Các Dự án tại Hà nội đều tập trung khu vực đường Phạm Hùng và đường Trần duy Hưng, chịu sự chi phối của Qui chế qui hoạch kiến trúc đặc thù Khu vực Trung tâm hội nghị quốc gia. Về cơ bản các đề xuất, kiến nghị của Công ty đến nay đã được Bộ xây dựng và UBND thành phố Hà nội chấp thuận để có thể triển khai các công việc tiếp theo.

- Dự án Trung hòa II: do năng lực tài chính và tổ chức của nhiều Nhà thầu còn hạn chế, giá vật tư, vật liệu tăng cao làm nhiều hạng mục bị chậm tiến độ. Ban QLDA đã đưa ra nhiều biện pháp cương quyết khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Dự kiến bàn giao nhà cho dân trong tháng 8/2008.

* Cung ứng bê tông thương phẩm:

- Dự án thủy điện Srêpốc 3: Trạm trộn bê tông của Công ty có nhiệm vụ cung ứng bê tông cho VIMECO và một số Nhà thầu khác trên công trình. Trong năm qua, tiến độ thi công của các Đơn vị bạn chậm (nhiều tháng) làm ảnh hưởng đến sản lượng bê tông của Trạm. Đặc biệt thời điểm hiện nay, khả năng tài chính của Chủ đầu tư cho Dự án này rất khó khăn, nhiều Nhà thầu đã chuyển nhân công và thiết bị đi công trình khác.

- Trạm bê tông đặt tại mỏ đá Hà nam với mục tiêu cung ứng bê tông cho Nhà máy xi măng Bút sơn và Dự án cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh bình cũng gặp tình trạng chung khó khăn về tài chính của Chủ đầu tư. Công ty chủ trương, chỉ  tiếp tục thực hiện những dự án có hiệu quả kinh tế, nguồn vốn rõ ràng, thanh toán đúng Hợp đồng.

II/ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH QUẢN LÍ:

Trong 6 tháng đầu năm 2008, Công ty đã thực hiện thành công một số công việc sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thông qua nội dung bản Điều lệ sửa đổi, đổi tên Công ty, bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì mới.

- Công ty tham giá góp vốn thành lập Công ty cổ phần VIMECO M &T (trong đó VIMECO chiếm 49% Vốn Điều lệ khi thành lập).

- Đổi mới bộ máy điều hành: tách Phòng Tổ chức – Hành chính thành: Văn phòng Công ty và Phòng phát triển nhân lực; cùng với việc bổ nhiệm chức danh mới Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (Giám đốc tài chính), chuyển Phòng tài chính kế toán thành Phòng kế toán.

- Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới. Phân công lại chức năng, nhiệm vụ của từng Phó Tổng Giám đốc.

- Đưa công tác quản lí nhóm máu của từng CBCNV thành một qui định bắt buộc trong toàn Công ty.

- Nghiên cứu, triển khai từng bước công tác quảng bá Thương hiệu Công ty: thiết kế thống nhất Mẫu Lô gô, giấy tờ giao dịch, mầu sơn thiết bị, mũ bảo hộ,.... để áp dụng trong toàn Công ty.

- Cử các cán bộ đi học các lớp đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước.

III/ CÔNG TÁC PHONG TRÀO:

- Tạo điều kiện tổ chức nhiều Đợt cho CBCNV được đi nghỉ mát, tham quan trong và ngoài nước (đi du lịch Singapor, Cửa Lò, Hạ Long, Thành phồ Hồ Chí Minh…).

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ tổ chức chào mừng 11 năm thành lập Công ty VIMECO, tích cực hưởng ứng các hoạt động do Tổng Công ty tổ chức phát động chào mừng 20 năm ngày thành lập Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

                - Công tác phát triển Đảng: Thành lập thêm Chi bộ thủy điện Tây nguyên; Kiện toàn BCH Đảng bộ (Đảng ủy) sau khi có một số đồng chí Đảng ủy viên chuyển công tác;  Xem xét  kết nạp Đảng trong Quý III/2008: 34 đoàn viên thanh niên công sản HCM, đoàn viên công đoàn ưu tú;   

- Công tác thiếu nhi : Tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ Công nhân viên Công ty nhân dịp 1/6.

- Công tác Phụ nữ : Tổ chức gặp mặt các chị em phụ nữ  giữa các bộ phận trong Công  ty nhân ngày 8/3;  tạo sự đoàn kết gắn bó lâu dài với Công ty.

IV/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM:

- Thi công đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm của Tổng Công ty như : Khu chung cư N05; Bảo tàng Hà Nội ; các hạng mục thuộc Dự án mở rông đường cao tốc Láng -  Hòa Lạc … .

- Hoàn thành Hồ sơ pháp lí để có thể  triển khai thiết kế, thi công nhà CT4 (Trung hòa 2) và Dự án hợp tác đầu tư xây dựng Tòa văn phòng VIMECO – HANEL.

      - Tăng cường năng lực sản xuất đá xây dựng và bê tông thương phẩm đảm bảo cung ứng kịp thời cho các Dự án trọng điểm của Tổng Công ty cũng như một số Dự án lớn Công ty tự tìm kiếm như: Tòa văn phòng COMPLEX (của Công ty DAEWOO tại Đào Tấn) ;  Công trình KEANG NAM, …

 - Chỉ tập trung thực hiện các Hợp đồng có điều chỉnh giá, nguồn vốn rõ ràng, thanh toán ổn định, có hiệu quả SXKD.

 - Thường xuyên rà soát, đánh giá các Dự án, điều chỉnh kịp thời chiến lược sản xuất kinh doanh.

- Triệt để tiết kiệm, cắt giảm đầu tư chưa thật sự cần thiết, tập trung nguồn lực vào sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, giảm tiêu hao vật tư nhiên liệu, sử dụng vốn lưu động linh hoạt và hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nghiên cứu đưa ra các phương án quản trị tài chính tiên tiến (bài toán khấu hao, thanh lí đổi mới thiết bị, cơ cấu nguồn vốn hợp lí) với mục tiêu gia tăng giá trị tài sản Doanh nghiệp.

-   Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các công trình đã và đang triển khai ( NO5, Bảo tàng Hà Nội, cụm công trình thủy điện Tây Nguyên…Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý thanh toán công trình ( Láng Hòa Lạc, Cửa Đạt, Cầu Giẽ Ninh Bình ), tích cực bám sát Chủ đầu tư thanh toán các khoản phát sinh khối lượng và bù giá chênh lệch vật liệu, giảm áp lực lãi vay ngân hàng.

- Tổng kết kinh nghiệm từ việc thành lập Công ty cổ phần Vimeco cơ khí và thương mại nhằm chuẩn bị tốt hơn chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế trả lương cho CBCNV (điều chỉnh Hệ số năng suất) với mục tiêu tăng thu nhập, khuyến khích động viên người có năng lực thực sự, có tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng và công bằng đóng góp của mỗi thành viên, với mục tiêu củng cố và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho Công ty.

V/ KẾT LUẬN:

Chịu sự tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh Việt nam  đã hòa nhập kinh tế thế giới. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty cổ phần VIMECO là  đáng khích lệ.

Đó là sự cố gắng không mệt mỏi vượt mọi khó khăn của CBCNV trong Công ty với tinh thần trách nhiệm, tính kỉ luật, đồng thuận cao trong công việc. 

 Ban Lãnh đạo Công ty kêu gọi mỗi thành viên trong Công ty tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống đã đạt được cùng Ban Lãnh đạo Công ty vượt qua thời điểm khó khăn này và chuẩn bị nền tảng cho bước phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, Thế giới đã chuyển sang giai đoạn phát triển Kinh tế tri thức, đòi hỏi các cấp quản lí trong Công ty cần không ngừng trau dồi kiến thức, đổi mới Tư duy về quản trị Doanh nghiệp.

 

                                                                            

                                                                                                               

 

 


Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (04/06/2020)
» LỄ THÔNG HẦM VÀ HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG ÁP LỰC GIAI ĐOẠN 1 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NGÒI PHÁT (16/01/2020)
» TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VÀ VIMECO TRAO QUÀ HỖ TRỢ CBCNV VIMECO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (15/01/2020)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (19/11/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (23/10/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (10/09/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (27/07/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (30/05/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/03/2019)
» TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (09/03/2018)
» LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ KÝ BÀN GIAO TỔNG GIÁM ĐỐC (21/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (15/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (16/11/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON (05/11/2018)
» BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC VIMECO & ONFACE CO., LTD (19/10/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (25/09/2018)
» THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (26/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE SỐ LƯỢNG 10-15 NGƯỜI (16/07/2018)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (20/06/2018)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11743433
  Hôm nay: 3339
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202