Swiffy Output
Thông báo mời họp cổ đông thường niên năm 2008
Đăng ngày 26/03/2008
Số lần xem: 10848
  

GIẤY MỜI HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI, LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG
                                                                        Trân trọng kính mời
 Toàn thể quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng - VIMECO.
1.      Thời gian:    08h30’ ngày Thứ hai (14/04/2008).
                                Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp : bắt đầu từ 7h30’ cùng ngày.
2.      Địa điểm :    Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng tại Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
3.      Nội dung Đại hội: (theo tài liệu dính kèm).
         -  Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2008 và Phương hướng thực hiện đến năm 2010.
         -  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
         - Thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hoạt động chính năm 2007 và kế hoạch thực hiện năm 2008.
         - Thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi tên Công ty, Điều lệ Công ty sửa đổi .
         - Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn thái Hà chuyển công tác, thành viên Ban kiểm soát thay Ông Hà đình Tuấn nhận nhiệm vụ mới.
4.      Đăng ký tham dự đại hội: 
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo (chuẩn bị địa điểm tổ chức, in ấn tài liệu, chương trình…) đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội và gửi danh sách đề cử (hoặc ứng cử) vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ ngày 31/3 đến 5/04/2008 trong giờ hành chính.
      Cổ đông có quyền đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu đáp ứng đủ các điều kiện (Có tiêu chuẩn ứng cử và HĐQT và BKS gửi kèm). Danh sách ứng cử và đề cử phải được gửi cho Ban tổ chức Đại hội khi đến đăng ký làm thủ tục dự họp. Những danh sách gửi đến sau thời hạn trên đều không hợp lệ.
Mọi kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội từ ngày 25/03 – 29/03, kiến nghị trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức trả lời chậm nhất 04 ngày trước ngày khai mạc Đại hội  .
Các giấy tờ cần thiết khi Quý cổ đông đến đăng kí dự họp và đến họp theo:
Phụ lục số 1 (gửi kèm theo ). 
Địa điểm nhận đăng kí và tài liệu đại hội và làm các thủ tục đăng ký tham dự và ủy quyền tại:
Phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP cơ giới, lắp máy và xây dựng.
Địa chỉ: Tầng 1 – Lô E9 – Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04.7848204                  Fax: 04 -7848202
Mọi giải đáp xin liên hệ
   - Ông: Nguyễn văn Quốc, Phòng Tổ chức hành chính
Điện thoại liên hệ : 0904 252 207               CQ:   04 -7 848.204
Xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến đăng ký và dự họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ đại hội.
Tài liệu đính kèm: để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2008, xin gửi tới Quý vị cổ đông Bộ tài liệu của đại hội. Quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ website: www.vimeco.com mục Quan hệ cổ đông /thông tin cổ đông.
Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 
Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông;
-  Phụ lục số 1- các giấy tờ cần thiết khi Cổ đông đến đăng ký và dự họp;

-  Mẫu giấy đăng ký dự họp;

-  Mẫu giấy ủy quyền;

-  Mẫu đơn đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;

-  Tiêu chuẩn đề cử và ứng củ vào HĐQT và BKS; 
-  Giấy chứng nhận quyền tham dự họp;
-  Bản tổng hợp những điểm chính sủa đổi trong Dự thảo điều lệ;

-  Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;

                                                                                               
                                                                                                     
 
 

Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/04/2020)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/03/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/03/2020)
» TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (14/03/2020)
» GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (13/03/2020)
» CÔNG VĂN CỦA VSD THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/02/2020)
» THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (19/02/2020)
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 (21/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ IV (20/01/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 (20/01/2020)
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (08/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ III (21/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (21/10/2019)
» THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (11/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (22/08/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (22/07/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 (22/04/2019)
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (18/04/2019)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (25/03/2019)
» THÔNG BÁO: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU (20/03/2019)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11567396
  Hôm nay: 4291
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202