Swiffy Output
Căn cứ Thông báo số 171/TB-TTLK ngày 21/02/2008 của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán.
Công ty cổ phần VIMECO xin được cung cấp tới các cổ đông nội dung cụ thể của thông báo như sau:
- Tên TCPH:                            Công ty CP cơ giới, lắp máy và xây dựng – VIMECO
- Trụ sở chính:                          Lô E9, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại:                              (04) 7848204               Fax:                     (04) 7848202
- Tên chứng khoán:                   Cổ phiếu CTCP cơ giới, lắp máy và xây dựng
- Mã chứng khoán:                   VMC
- Loại chứng khoán:                  Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                               10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng:        04/03/2008
- Lý do và mục đích:                 Đại hội cổ đông thường niên 2008 và chi trả cổ tức đợt 2
                                                năm 2007
1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2008:
- Tỷ lệ thực hiện:                       01 cổ phần – 01 quyền
- Thời gian thực hiện:                Trung tuần tháng 4/2008
                                                (Thời gian chính thức Công ty sẽ Thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện:                 Công ty sẽ thông báo sau
2. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2007
- Tỷ lệ thực hiện:                       3% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 300 đồng)
- Thời gian thực hiện:                01/4/2008
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VMC: ngày 03/0, 04/3 và 05/3/2008
User name:
Password
Tìm kiếm
Liên kết websites
Chứng khoán sàn HNX
TC
GKL
KL
+/-
Loading...
Số lượt truy cập: 10897683
Hôm nay: 3601
... người đang online
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202