Swiffy Output
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Đăng ngày 01/03/2019
Số lần xem: 2859
  

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần VIMECO

Công ty cổ phần VIMECO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019 như sau:

1. Mục lục tài liệu

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Quy Chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

4. Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5. Báo cáo Ban điều hành Kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD 2019

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

7. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Riêng và Hợp nhất năm 2019

9. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, Cổ tức

10. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019

11. Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

11.1 Điều lệ công ty năm 2019

11.2 Quy chế nội bộ Quản trị công ty

12. Phiếu Đăng ký phát biểu

13. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội 

14. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán 

15. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được kiểm toán

16. Đề cử thành viên HĐQT, BKS cùng lý lịch

Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (08/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ III (21/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (21/10/2019)
» THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (11/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (22/08/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (22/07/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 (22/04/2019)
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (18/04/2019)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (25/03/2019)
» THÔNG BÁO: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU (20/03/2019)
» THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN MẶT (15/03/2019)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (08/03/2019)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (08/03/2019)
» THÔNG TIN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (06/03/2019)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG: KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CHIẾM 51% CP VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (01/03/2019)
» ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (01/03/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (28/02/2019)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG: BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG (28/02/2019)
» ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (27/02/2019)
» GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (27/02/2019)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 10897723
  Hôm nay: 3641
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202