Swiffy Output
Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Anh Lê Đức Dũng - Phòng Cơ giới vật tư (27/4), Anh Nguyễn Trọng Anh - Phòng QLDA (27/4), Anh Chu Đình Thành - Trạm bê tông Vĩnh Tân (27/4). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TRIỆU TẬP LẦN 2
Đăng ngày 06/05/2015
Số lần xem: 3096
  

Ngày 28/03/2016, tại Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty Lô E9, đường Phạm Hùng,Trung Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần VIMECO (Mã chứng khoán: VMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.492 Cổ đông đại diện cho 10.000.000 (mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tham dự Đại hội có 56 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho  9.537.886 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,38% tổng số cổ phần phát hành của Công ty .
Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 56 Cổ đông đại diện cho 9.537.886 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

* Đoàn Chủ tịch :
- Ông Vũ Quý Hà                                     Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Đông                     Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hòa                       Ủy viên HĐQT          
- Ông Trần Việt Thắng                            Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Tuấn Anh                              Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI :
1. Ông Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Ông Vũ Quý Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
3. Ông Nguyễn Xuân Đông, Ủy viên Hội đồng quản trị đọc: Tờ trình Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện SXKD năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, tỉ lệ cổ tức năm 2016.
4. Ông Nguyễn Quốc Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị đọc: Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án dự kiến năm 2016.
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trưởng Ban kiểm soát đọc các tờ trình:
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2015.
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

7.5.  Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

       * Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:

       - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại                  :  1.125.696.807 đồng.

       - Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay:                                    : 23.602.697.723 đồng.

                                                            Cộng                           : 24.728.394.530 đồng.

(Hai tư tỷ, bảy trăm hai tám triệu, ba trăm chín tư nghìn, năm trăm ba mươi đồng).

 

       * Phương án phân phối Lợi nhuận:

          Đơn vị tính: đồng

TT

Trích lập các quỹ

Năm 2015

Ghi chú

1

Chia cổ tức

15.000.000.000

Tỉ lệ cổ tức 15%

2

Thù lao HĐQT, BKS năm 2015

372.000.000

 

3

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

    6.000.000.000

Tương đương 01 tháng lương

4

Thưởng Ban Điều hành

       680.000.000

 

5

Lợi nhuận chưa phân phối

     2.676.934.530

 

 

Tổng cộng

24.728.394.530

 

        Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

                                                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng

TT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN 2015

KẾ HOẠCH 2016

TỈ LỆ % TĂNG TRƯỞNG

(1)

(2)

(3)

(4)

5 = (4/3)

1.

Giá trị tổng sản lượng

1.332.880

1.408.000

105,64

2.

Doanh thu

1.041.389

1.050.000

100,83

3.

Lợi nhuận trước thuế

31.703

32.000

100,34

4.

Cổ tức

15%

15%

100,00

5.

Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu

12,7 %

14,0 %

110,24

         
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015


Một số hình ảnh tại Đại hội:


Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN, THỢ VẬN HÀNH (07/02/2017)
» VIMECO: LỄ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG (22/11/2016)
» VIMECO: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (22/11/2016)
» VIMECO: THÔNG BÁO MẪU CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (27/07/2016)
» VIMECO: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC (23/07/2016)
» BẾ GIẢNG KHÓA HỌC CÔNG NHÂN VẬN HÀNH KHOAN CỌC NHỒI, CẠP TƯỜNG VÂY (05/07/2016)
» THI CÔNG HẠ TẦNG DỰ ÁN SDV GIAI ĐOẠN 3 – KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG - BẮC NINH (19/05/2016)
» THI CÔNG HẠ TẦNG DỰ ÁN SEVT RETROFIT CONSTRUCTION WORK – KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH - THÁI NGUYÊN (19/05/2016)
» THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀO ĐẤT DỰ ÁN 536A MINH KHAI (15/05/2016)
» THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN CT03A PHÚ THƯỢNG (15/05/2016)
» TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (30/03/2016)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN (18/02/2016)
» VIMECO: THÔNG XE QUỐC LỘ 1 ĐOẠN HÀ NỘI - BẮC GIANG (04/01/2016)
» VIMECO: BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (01/12/2015)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN (02/12/2015)
» VIMECO: CÔNG VĂN KIẾN NGHỊ GỬI BQT TÒA NHÀ VỀ VIỆC VẬN HÀNH CHUNG CƯ (25/11/2015)
» VIMECO: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VỤ CHÁY TÒA NHÀ CT1 VIMECO NGÀY 24/11/2015 (25/11/2015)
» VIMECO: THI CÔNG TẦNG HẦM DỰ ÁN ADG GARDEN (12/11/2015)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN ĐIỆN (01/10/2015)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LÁI XE (11/09/2015)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 7215975
  Hôm nay: 155
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202