Swiffy Output
VIMECO: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Đăng ngày 22/02/2014
Số lần xem: 6893
  

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
 
Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
        Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIMECO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2014.


1. Thời gian
: 08h30’ ngày Thứ hai (07/04/2014).
  Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ 8h00’ ngày 07/04/2014.

2.  Địa điểm :   Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tạiLô E9 đường Phạm Hùng -  Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:
-     Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2013;
-     Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2013;
-     Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
-     Báo cáo định hướng sản xuất kinh doanh năm 2014;
-     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013;
-     Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỉ lệ trả cổ tức năm 2014;
-     Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014;

4. Đăng ký tham dự đại hội: 
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty cổ phần VIMECO trước ngày 17/03/2014.
Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự trực tiếp và nhận tài liệu Đại hội trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty từ 17/03/2014 đến 19/03/2014 hoặc bằng hình thức khác như gửi qua Bưu điện, Fax, Email.
Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần VIMECO trước ngày21/03/2014, kiến nghị trong thời hạn trên sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày 01/04/2014.
Trường hợp bất khả kháng, không gửi Giấy xác nhận dự họp, Hội đồng quản trị kính mong Cổ đông vẫn đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Khi dự họp, Quý Cổ đông mang các giấy tờ theo phụ lục số 1.
 5. Tài liệu gửi kèm
 
TT
Nội dung tài liệu
Ghi chú
 
1.
Phụ lục số 1- kèm Giấy mời họp.
 
2.
Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2014.
 
3.
Giấy xác nhận dự họp.
 
4.
Giấy ủy quyền dự họp.
 

   
Quý Cổ đông có thể truy cập tại Website Công ty: www.vimeco.com.vn, mục Thông tin Cổ đông để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.
 Hân hạnh được đón tiếp ./.
     
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
   Mọi giải đáp, xin liên hệ :                                                  
   Ông: Lê Văn Tăng, Chánh văn phòng
   Đại diện Ban Tổ Chức                                                                                 
Điện thoại : 04 - 37848204                 
Fax            : 04 - 37848202
Mobile       : 0912.127.662

 Tệp đính kèm

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2014

Danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông năm 2014 ( Danh sách số V013/2014-VMC/VSD-ĐK, ngày 06/02/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).


Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/04/2020)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/03/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/03/2020)
» TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (14/03/2020)
» GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (13/03/2020)
» CÔNG VĂN CỦA VSD THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/02/2020)
» THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (19/02/2020)
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 (21/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ IV (20/01/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 (20/01/2020)
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (08/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ III (21/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (21/10/2019)
» THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (11/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (22/08/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (22/07/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 (22/04/2019)
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (18/04/2019)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (25/03/2019)
» THÔNG BÁO: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU (20/03/2019)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11567111
  Hôm nay: 4006
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202