Swiffy Output
Công ty Cổ Phần VIMECO xin chúc mừng sinh nhật : Chị Nguyễn Thị Thà - Văn phòng công ty (5/8), Anh Lê Trọng Thuấn - Công trường Hạ tầng giao thông Hoà Phát Dung Quất (5/8), Anh Nguyễn Văn Ninh - Công trường thi công Dự án HSVC1 PP4 (5/8), Anh Trần Văn Quang - Trạm bê tông Vĩnh Tân (5/8). Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
VIMECO: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Đăng ngày 07/04/2012
Số lần xem: 10177
  

Ngày 05/04/2012, tại Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty Lô E9, đường Phạm Hùng,Trung Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần VIMECO (Mã chứng khoán: VMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Tổng số Cổ đông được thông báo triệu tập Đại hội là 1.614 Cổ đông bằng 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông số V012/2012-VMC/VC- ĐK ngày 06/02/2012 của TT lưu kí chứng khoán Việt nam.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, cùng sự tham gia của 67 Cổ đông đại diện cho 5.757.247 Cổ phần tương đương với 88,6% tổng số Cổ phần phát hành của công ty cổ phần VIMECO.
              

              
(Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012)

* Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty.

3. Ông Vũ Quý Hà - Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex

4. Ông Phan Vũ Anh - Uỷ viên HĐQT,Giám đốc Ban pháp chế & Đối ngoại TCT CP Vinaconex

5. Ông Vương Xuân Bền - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Tại Đại hội, Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị về Công tác chỉ đạo, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng thực hiện năm 2012. Năm 2011, Kinh tế toàn cầu không những không hồi phục mà còn có xu hướng trầm trọng thêm bởi khủ hoảng nợ công tại một số nước thuộc khối EU. Nền kinh tế rất khó khăn, các chính sách kinh tế, tài chính của Chính phủ đã tác động trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong công tác quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty luôn theo dõi sát các điều kiện khách quan, xu hướng biến động của thị trường kịp thời đưa ra các quyết sách hợp lý, đồng hành cùng Ban điều hành chỉ đạo kịp thời, linh hoạt việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, kỉ luật và tính đồng thuận cao của toàn thể CBCNV trong Công ty nỗ lực thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty mẹ, với các chỉ tiêu chính:

 

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ %
thực hiện
so với kế hoạch

1

2

3

4

5=4/3

Giá trị sản lượng

Tr. đồng

970.000

991.000

102,2

Doanh thu

Tr. đồng

950.000

979.083

103

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

31.000

31.045

100,15

Khấu hao

Tr. đồng

48.000

46.200

96,3

Nộp ngân sách nhà nước

Tr. đồng

30.000

28.800

96,2

Cổ tức

%/ năm

15%

18%

120

Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu

%

13.13%

10,89%

82,93

Năm 2012 khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động, với định hướng bảo toàn vốn, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, duy trì sự ổn định phát triển bền vững. Hội đồng quản trị  Công ty đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch có tính đến các yếu tố rủi do, biến động của thị trường với nền kinh tế  như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

 

 

Thực hiện

 năm 2011

Kế hoạch
năm 2012

Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2011

1

2

3

4

5=4/3

Giá trị sản lượng

Tr. đồng

991.000

950.000

95,77

Doanh thu

Tr. đồng

979.083

900.000

91,92

Tổng lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

31.045

31.000

100,00

Khấu hao

Tr. đồng

46.236

50.000

108,14

Nộp ngân sách nhà nước

Tr. đồng

28.800

40.000

134,5

Cổ tức

%/năm

18%

20%

111,11

Tỉ trọng tiền lương /  Doanh thu

%

10,89%

13.13%

120,50

Ông Nguyễn Quốc Hòa - Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty CP Vinaconex đã trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2011 và giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2012.

Tại Đại hội, Ông Vương Xuân Bền  ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và  tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty tới các Cổ đông.

- Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2011, Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và nâng mức chi trả cổ tức băng tiền mặt với tỉ lệ 18% năm 2011.

- Kế hoạch SXKD và tỉ lệ cổ tức 20% năm 2012.

Thảo luận và  phát biểu của Cổ đông tại Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2011. Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân của CBCNV nhìn chung là thấp sẽ gây khó khăn cho việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao của Công ty. Công ty cũng cần xây dựng phương án tài chính và lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai các dự án Bất động sản  đảm bảo cao nhất về hiệu quả kinh tế. Mặc dù sản suất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn thực hiện mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18% là cố gắng lớn của Ban lãnh đạo Công ty.

Cổ đông cũng nhất trí với các định hướng chỉ đạo trọng yếu  của Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2012. Trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2012 có nhiều bất lợi Công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì văn hóa doanh nghiệp, phát huy tối đa nội lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội ghi nhận sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần VIMECO sau 15 năm hình thành - phát triển và hơn 05 năm khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội - HNX. Cùng với sự tin tưởng của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO cam kết đảm bảo quyền tối đa hóa lợi ích hợp pháp của các Cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với quyết tâm xây dựng thương hiệu Vinaconex nói chung và xây dựng VIMECO ngày càng phát triển bền vững. Xứng đáng với tấm huân chương lao động hạng nhất do Đảng và nhà Nước trao tặng công ty  và ngày kỉ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty cổ phần VIMECO ( 24/03/1997 – 24/03/2012).

Một số hình ảnh tại Đại hội:
                   
                   
(Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bầy báo cáo của HĐQT Công ty về công tác chỉ đạo, quản lý  thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 và định hướng phát triển của Công ty năm 2012.
                   
( Ông Nguyễn Quốc Hòa - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2011)
                  
( Ông Vương Xuân Bền ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc tài chính trình bầy Báo cáo kiểm toán và tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty tới các Cổ đông)
                   
( Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012)

 


Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (04/06/2020)
» LỄ THÔNG HẦM VÀ HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG ÁP LỰC GIAI ĐOẠN 1 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NGÒI PHÁT (16/01/2020)
» TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VÀ VIMECO TRAO QUÀ HỖ TRỢ CBCNV VIMECO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (15/01/2020)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (19/11/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (23/10/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (10/09/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (27/07/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (30/05/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/03/2019)
» TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (09/03/2018)
» LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ KÝ BÀN GIAO TỔNG GIÁM ĐỐC (21/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (15/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (16/11/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON (05/11/2018)
» BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC VIMECO & ONFACE CO., LTD (19/10/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (25/09/2018)
» THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (26/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE SỐ LƯỢNG 10-15 NGƯỜI (16/07/2018)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (20/06/2018)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11721423
  Hôm nay: 5683
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202