Swiffy Output
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Đăng ngày 17/02/2012
Số lần xem: 9038
  

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

 

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

        Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIMECO  trân trọng  thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2012.

1. Thời gian:          08h00’ ngày Thứ năm 05/04/2012.

                          Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp : bắt đầu từ 7h30’ cùng ngày.

2.  Địa điểm :         Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng -   Quận  Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Néi dung §¹i héi:

-       Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2011; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012;

-       Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;

-       Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011;

-       Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty;

-       Thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2012 của Công ty cổ phần VIMECO.

-       Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.

4.  Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của VIMECO theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: V012/2012-VMC/VSD – ĐK, ngày 06/02/2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5.  Đăng ký tham dự đại hội: 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị, Quý cổ đông vui lòng  xác nhận tham dự/ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty cổ phần VIMECO trước ngày 12/03/2012 bằng các hình thức gửi qua bưu điện,fax,email.

Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự trực tiếp và nhận tài liệu Đại hội trong các ngày 10 - 12/03/2012 (sáng từ 8h00 đến 12h00 – chiều từ 13h30 đến 17h00), tại địa chỉ

Văn phòng – Tầng 1

Công ty cổ phần VIMECO

Lô E9, đường Phạm hùng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà nội.

Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần VIMECO trước ngày 05/03/2012, kiến nghị trong thời hạn trên sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày 26/03/2012.

Trường hợp bất khả kháng, không gửi Giấy xác nhận dự họp, Hội đồng quản trị kính mong Cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

6. Tài liệu Đại hội: được đăng trên Website Công ty tại địa chỉ: www.vimeco.com.vn, mục Thông tin Cổ đông.

7. Khi dự họp : Quý Cổ đôngcác giấy tờ theo phụ lục số 1 gửi kèm thư mời.

8.  Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

    Ông    : Lê Văn Tăng -  Đại diện Ban Tổ Chức

    Mobile: 0912.127.662

    Ông    : Hoàng Đức Năm

    Mobile : 0972.251.883                                                                          

Điện thoại  : 04 - 37848204             Fax: 04 – 37848202        Email: mail@vimeco.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.

 Hân hạnh được đón tiếp ./.

          CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
         Bộ tài liệu Đại hội (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
        1. Phụ lục số 1 gửi kèm Giấy mời họp
        2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
        3. Giấy xác nhận tham dự họp
        4. Giấy ủy quyền dự họp

 


Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/04/2020)
» VIMECO: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/03/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (21/03/2020)
» TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (14/03/2020)
» GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (13/03/2020)
» CÔNG VĂN CỦA VSD THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (25/02/2020)
» THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (19/02/2020)
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 (21/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ IV (20/01/2020)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 (20/01/2020)
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (08/01/2020)
» CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ III (21/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (21/10/2019)
» THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (11/10/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (22/08/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (22/07/2019)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 (22/04/2019)
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (18/04/2019)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (25/03/2019)
» THÔNG BÁO: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU (20/03/2019)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11567681
  Hôm nay: 4576
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202